Accesos rápidos en Windows10

Post date: 04-sep-2015 10:17:13

Crear una carpeta y en el nombre pegar uno de los siguientes códigos:

Action Center{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Backup and Restore.{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

Credential Manager.{1206F5F1-0569-412C -8FEC-3204630DFB70}

Devices and Printers.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

Display.{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}

HomeGroup.{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

Notification Area Icons.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Recovery.{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

RemoteApp and Desktop Connections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Speech Recognition.{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Troubleshooting.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

Administrative Tools.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

All Tasks (Control Panel).{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

AutoPlay.{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

BitLocker Drive Encryption.{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

Computer Folder.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Ease of Access Center.{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

Font Settings.{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}

Get Programs.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Manage Wireless Networks.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Network and Sharing Center.{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

Network Connections.{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Network Folder.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Parental Controls.{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}

Personalization.{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Power Options.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Programs and Features.{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

Sync Center.{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}

System.{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

User Accounts.{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

Windows Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}